DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Profesjonalna wycena nieruchomości – “Ad Valorem”

Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować przed współpracą z rzeczoznawcą majątkowym. Serdecznie zapraszamy do współpracy Klientów z Wrocławia, Lubina, Legnicy, Jawora, a także pozostałych części kraju.

Poniżej wymienione zostały podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości i praw do nieruchomości w zależności od rodzaju ich rodzaju. Dzięki temu z łatwością przygotujesz się do dopełnienia wszelkich formalności w związku z koniecznością działania rzeczoznawcy majątkowego. Lubin, Wrocław, Legnica, Jawor, a także całe województwo dolnośląskie – to właśnie tutaj budujemy swoją markę, jednocześnie dając możliwość współpracy w każdym innym zakątku Polski.

Nieruchomość lokalowa pochodząca z rynku wtórnego:

 • odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

Nieruchomość lokalowa pochodząca z rynku pierwotnego:

 • odpis z księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej (gdy dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta),
 • odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym usytuowany jest budynek, w którym znajduje się opiniowany lokal,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, układzie funkcjonalnym, wielkości powierzchni użytkowej,
 • położeniu na piętrze,
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

Nieruchomość zabudowana:

 • odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna budynku w części zawierającej ogólną charakterystykę budynku wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

Nieruchomość komercyjna:

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości komercyjnych ustalana jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu celu i zakresu wyceny.