Pricing

Wynagrodzenie i terminy realizacji usług ustalane są każdorazowo indywidualnie z Zamawiającym i zależne są między innymi od następujących czynników:

  • rodzaju zamawianego opracowania
  • specyfiki, rodzaju i charakteru nieruchomości
  • kosztu uzyskania niezbędnych dokumentów
  • celu i zakresu wyceny
  • konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny
  • innych dodatkowych kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego związanych między innymi z dojazdem, opłatami skarbowymi, podatkami, itp.

Naszym Zleceniodawcom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę oraz satysfakcję z podjętej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu w celu określenia kosztu wybranej usługi.