Service range

Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całej Polski .
W ramach prowadzonej działalności sporządzamy wyceny na potrzeby instytucji państwowych, instytucji samorządowych, przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych, deweloperów, komorników, syndyków a także klientów indywidualnych.

Wyceniamy w szczególności:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, hale, magazyny i inne),
 • nieruchomości rolne i leśne,
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • służebność gruntową,
 • służebność przesyłu,
 • nieruchomości komercyjne (biurowce, hotele, stacje benzynowe, itp.),
 • przedsiębiorstwa,
 • maszyny i urządzenia,
 • inne nietypowe nieruchomości,
 • inne prawa związane z nieruchomościami.

Wyceny dokonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.