CEL WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości, a także wszelkich praw majątkowych – zaufaj profesjonalistom z Kancelarii Wycen Nieruchomości “Ad Valorem”

Usługi wykonujemy dla różnego rodzaju celów i potrzeb podmiotów. W ramach codziennej aktywności proponujemy wycenę domu czy mieszkania dla Klientów indywidualnych, a także realizujemy wyceny dla sądu Działamy zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (przede wszystkim Legnica, Lubin, Wrocław), jak i pozostałej części Polski.

Możesz nam zaufać w przypadku wycen realizowanych dla potrzeb:

 • sprzedaży lub nabycia nieruchomości,
 • skarbowo-podatkowych,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • podziału majątku,
 • sądowo-komorniczych,
 • wniesienia aportu,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • określenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • zniesienia współwłasności,
 • rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań i wywłaszczeń,
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów,
 • ubezpieczenia,
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej lub przesyłu,
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury,
 • oszacowania należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji,
 • innych celów szczególnych, również w uzgodnieniu z Zamawiającym.